FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

ZBOR ČLANOV FDM BO 6. APRILA 2022, OB 17.00 V  TABORKI

  O DRUŠTVU   PRAVILA NOVICE    

 

Poročilo o delu FD Maribor v letu 2021

Na srečo se počasi približujemo normalnemu delovanju in imamo lahko redni zbor članov že ob zaključku prvega četrtletja tega leta. Res, da smo o delu v letu 2021 enkrat delno že poročali, vendar bom nekaj stvari kljub temu na kratko ponovil.

Najprej pa počastimo spomin na kolege, ki so v tem letu odšli, z minuto molka.

Za leto 2021 je sicer plačalo članarino 43 članic in članov ter ena mladinka, vendar sta nas potem dva člana zapustila, tako da je društvo ob koncu leta 2021 štelo 41 članov in eno mladinko. Z veseljem pa lahko ugotovim, da imamo za leto 2022 že dva povsem nova člana in upam, da se nam bo tekom leta še kdo priključil.   

Srečevali smo se zaradi zahtev pogojenih s pandemijo nekaj manj, vendar pa smo le uspeli izpeljati redni zbor članov; vreme nam je bilo naklonjeno in smo zbor lahko izpeljali na terasi gostišča Tabor. Na zboru smo izbrali novo vodstvo društva in sprejeli prenovljena pravila (statut) društva. Ta pravila so z nekaj popravki v zvezi z mladimi člani in kategorizacijo pridobitnih dejavnosti potrjena s strani upravnega organa (Upravna enota Maribor) in so objavljena na spletni strani FDM. Po zboru smo uspešno izpeljali tudi tradicionalno tombolo in tovariško srečanje.

Kljub oteženim pogojem dela so bili posamezni člani aktivni. Poglejmo, kaj vse se je v letu 2021 v tem smislu dogajalo.

1.     Mednarodnih srečanj, ki smo jih vedno prirejali pomladi in jeseni, nam zaradi pogojev pandemije ni uspelo

        pripraviti,  

2. Pripravili pa smo pet priložnostnih izdaj: 

 • ·        PO ob 57. Zlati lisici + PPŽ. Člani značkarske sekcije so ob tem pripravili standardno razstavo značk, pripravljenih ob tekmah za Zlato lisico. 

 • ·        PO 15 let klekljanja Veržej + PPŽ + osebna znamka. Milko Linec je ob tem pripravil razstavo v osmih vitrinah, ki je bila postavljena v Centru DUO v Veržeju    

 • ·        MK Mariborski vodnjak. Pokrajinskemu muzeju Maribor smo svetovali in sodelovali pri priprav razglednice iz katere smo potem pripravili maksimum karto, ki smo jo predstavili na predstavitvi omenjene znamke v viteški dvorani mariborskega gradu. 

 • ·        Priložnostna kartica 70 let DEM d.o.o. + PPŽ. Kartico so pripravili v DEM v sodelovanju s FD Maribor. Osebno znamko so pripravili v DEM, PPŽ pa je delo FDM. 

 • ·        PO Izid knjige Sokoli v filateliji + PPŽ + osebna znamka. Ovitek, osebno znamko in žig smo pripravili v FDM. Znamko in priložnostni ovitek smo predstavili na svečani akademiji Sokolov, ob kateri je bila predstavljena tudi knjiga Sokoli v filateliji, knjiga in PO pa sta bila predstavljena že na tiskovni konferenci v mariborskem Rotovžu.       

Prva dva priložnostna ovitka je pripravil Milko Linec, zadnjega pa Bojan Bračič in Rok Lampe.

PPŽ ob obletnici klekljanja in osebno znamko je pripravil Milko Linec, ostale tri žige in osebno znamko od izidu znamke o Sokolih pa Bojan Bračič; pri zadnji osebni znamki je sodeloval tudi Rok Lampe.

3. Ob uporabi PPŽ je Bojan Bračič pripravil v vitrinah, ki stojijo na pošti 2101 Maribor, ustrezne priložnostne razstave, ob izdaji 15 let klekljanja v Veržeju pa je pripravil Milko Linec  razstavo Zobci in zanke – Slovenija kleklja v osmih vitrinah v prostorih Centra DUO v Veržeju.

Člani FDM so v letu 2021 razstavljali še v/na:

Fil. razstava "UNEF I, Prva mirovna operacija OZN" Branko Petan. Od skupno 50 listov je objavljeno 26 listov tudi na Facebook-u.
Domu kulture Rogaška Slatina, 3. do 29. 9. 2021, Branko Petan
Od motornih kočij do prvega avtomobila (dve vitrini).

NOTOS 2021. Na evropski filatelistični razstavi v Atenah so razstavljali člani FDM: Bojan Bračič (ena vitrina), Rok Lampe (ena vitrina in literatura) in Bruno Kolenič (5 vitrin).

FIMERA 2021. Na meddruštveni razstavi v Trbovljah je razstavlja Rok Lampe v tekmovalnem delu (tradicionalna filatelija in literatura) in Bojan Bračič, ki je bil na razstavi sodnik, v ne-tekmovalnem delu.

Multilaterala 2021, St. Pölten, Avstrija. Bojan Bračič, ki je prejel na tej razstavi za svoj eksponat Žigi mariborskih pošt 1818-1945 (5 vitrin) veliko zlato medaljo.    

4.  Člani FDM so bili aktivni tudi pri pripravi strokovnih prispevkov:  

 • ·        Dario Filjar – Bojan Bračič, Poštanske prilike u Sloveniji nakon drugog svjetskog rata; Acta Philatelica

 •           Nova 2020;

 •           št.  10, junij 2021 (str. 38-71 A4) hrvaško – angleško / drugi del obsežne študije

 • ·        Rok Lampe, Sokoli v filateliji, Izdajatelji: Sokolska zveza Slovenije, FD Maribor, I.P.P. Maribor,  2021.

 •           Bojan Bračič  je strokovno pregledal in svetoval pri filatelističnih vsebinah. 

 • ·        Primož Premzl, Zbirke Primoža Premzla, Filatelija str (131-147 A4), Umetniški kabinet Primoža Premzla, Maribor

 •           2021.   Bojan Bračič je opravil strokovno recenzijo poglavja o filateliji.

 • ·        Bojan Bračič, 75. obletnica prvega izida Nove filatelije, NF 2021/1 (str. 6-14)          

5. Poročila o delu društva v tisku, na radiu, Tv in drugih medijih.  

TV Slovenija, studio Maribor oddaja o znamkah in filateliji (Polona Pivec in Bojan Bračič) 5. julij 2021 (45 minut)

Radio City, 23. 9. 2021. poročilo o predstavitvi znamke Vodnjak pri mariborskem gradu

TV Maribor: 18. 10. 2021: TELE M, intervju z avtorjem knjige Sokoli v filateliji.     

TV SLO 1 iz MB studia: Dobro jutro; o društvu, filateliji, stanje danes (Bojan Bračič)

Slovenske novice, 27. 11. 2021 Čipka potovala z nevestami; prispevek o razstavi v Veržeju in PO ter osebna znamka ob tem

Kmečki glas, 1. 12. 2021 Naših petnajst let, Murske ribice; poročilo o PO in osebni znamki, ki ju je založilo društvo.                                                                                                                    

Spletne objave
Spletna stran:
www.sta.si 23. 09. 2021

Medij: www.mariborifo.cpm 23. 09. 2021
Lahko, da je bilo spletnih objav več, vendar jim sam v glavnem ne sledim.

6. Druge aktivnosti članov društva

Jože Nemec je imel za Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje predavanje s projekcijo z naslovom Slovenski znanstveniki in znanstvenice na Slovenskem na znamkah in denarju​. November 2021.

7. Kataloge kupujemo po predvidenem sistemu, MICHEL Rundschau še vedno društvu donira  B. Bračič. Po zaslugi zajetne donacije društvu s strani DEM, smo v letu 2021 dodobra obnovili zbirko katalogov v knjižnici FDM. V knjižnici je tudi že omenjena knjiga Roka Lampeta.

8. Glavnina delovanja članov numizmatične sekcije obsega obiske na različnih numizmatičnih srečanjih doma in v tujini, takih srečanj, ki pa jih je bilo iz znanih razlogov v letu 2021 malo, se udeležujejo seveda tudi drugi člani društva odvisno od svojih zbiralskih interesov.     

9. Spletna stran društva www.fd-maribor.si aktivno deluje in vabi k obisku; zaradi manj aktivnosti je bilo novih objav nekaj manj, se pa tako urednik kot administratorka trudita objavljati določene novosti. Še vedno pa vabimo člane, da prispevajo ustrezne prispevke, ki bi jih lahko objavili na tej strani. 

Na koncu bi se rad še posebej zahvalil aktivnim članom društva, ki skrbijo za njegovo dobro delovanje. To so predvsem tajnik društva in organizator mednarodnih srečanj Igor Lesar, ki je po smrti Toneta Šumerja prevzel tudi izdajo katalogov; pri tem mu aktivno pomaga Bojan Bračič. Pisec kronike Ivan Krašnja se trudi, da se bo o našem delu lahko nekoč tudi kaj prebralo, Mirko Langerholc, pa skrbi za informacije o novih katalogih in predlaga nakupe.  Blagajnik Boris Lavrenčič skrbi nad zakonitostjo denarnega poslovanja, pravočasno plačevanje računov in sodelovanje z našo računovodkinjo. Še  posebna pohvala gre Jožetu Nemcu, ki je aktivno sodeloval pri pripravi predstavitve znamke Vodnjak pri mariborskem gradu in Milku Linecu, ki je sodeloval pri oblikovanju naštetih PO in poskrbel za njihov natisk. Kot vedno zahvala tudi moji soprogi Mirijani, ki že vrsto let administrira spletno stran društva.   

 

                                                                                   

Predsednik FD Maribor 

Bojan Bračič 

 

                                                                                                   

                                                            

 

 

 

 

                                             

 

 

        

                                                                                           

 

 

filatelistično društvo Maribor