FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

MEDNARODNO SREČANJE BO V NEDELJO, 16. APRILA 2023, OD 8.00 DO 13.00 V TABORKI

  O DRUŠTVU   PRAVILA NOVICE    

 

Poročilo o delu FD Maribor v letu 2022

V letu 2022 smo končno spet lahko relativno normalno delali vsaj v večini leta. Število članov se ni bistveno spremenilo. Čeprav je nekaj članov med letom odšlo – počastimo spomin nanje z minuto molka – pa imamo tudi nekaj novih. Ob koncu leta 2022 šteje društvo tako tri članice, 38 članov, eno mladinko in enega mladinca; skupaj nas je bilo torej 43.

Srečevali smo se v začetku leta malo manj, potem pa smo v aprilu uspeli izpeljati zbor članov spet po »starem sistemu«. Z novim najemnikom restavracije Tabor dobro sodelujemo, enako kot z Društvom upokojencev Tabor, pri katerih predstavljamo posebno sekcijo Filatelisti in drugi zbiralci. Si pa v DU Tabor želijo, da bi se več članov FDM včlanilo tudi v njihovo društvo. 

V letu 2022 smo bili nekateri člani spet zelo aktivni; pa si poglejmo nekaj teh aktivnosti: 

1.      Spet smo lahko izpeljali dve uspešni mednarodni srečanji, eno pomladi in eno jeseni. 

2.      Pripravili smo sedem priložnostnih izdaj: 

·         PO + PPŽ ob 58. zlati lisici. Tekma je bila spet v Kranjski gori, vendar … .

·         Ob 200. obletnici sklenjene pogodbe, ki je pomenila začetek današnjega posestva Meranovo smo pripravili PO, osebno znamko in razglednico iz katere smo potem pripravili maksimum karto.  

·         PO, PPŽ in osebno znamko smo pripravili tudi ob 20-letnici botaničnega vrta Univerze v Mariboru v Pivoli.

·         Skupaj s KFD smo pripravili PO in PPŽ ob mirovnem pohodu Združenja Kolpingovih dejavnosti Slovenije. Večino vsega so pripravili Korošci, tako da smo jim mi le omogočili priložnostno razstavo v prostorih pošte 2101 Maribor.  

·         PO + PPŽ smo pripravili tudi ob 20-letnici forme vive v Makolah. 

·         Ker prekmurski filatelisti že nekaj let organizirano ne delujejo, smo se je FDM vključilo v sodelovanje pri Svetovnem prvenstvu v poletih s toplozračnimi baloni, ki je bilo septembra v Murski Soboti. Ob tem smo pripravili posebno kartico in PPŽ ter organizirali prenos teh kartic in še nekaj druge pošte z balonom. Balon je letel z letališča v Rakičanu do vasi Lipa, od koder smo pošiljke prenesli na najbližjo pošto Beltinci in jih tam predali v nadaljnjo odpravo.

·         Ob novembrskem izidu znamk smo pripravili v Glaserjevem salonu v župnišču Malečnik predstavitev božičnih in novoletnih znamk in ob tem izdali PO + PPŽ ter postavili razstavo.

·         Za čebelarje v Ljutomeru smo ob 100-letnici njihovega društva pripravil PPŽ in postavili razstavo (Milko Linec) za katero je eksponat posodil Bojan Himmelreich iz FD Celje. 

Pri pripravi priložnostnih izdaj so sodelovali Jože Nemec, Milko Linec, Branko Petan in Bojan Bračič.

3. Ob uporabi PPŽ in drugih priložnostih smo pripravili manjše razstave:

·         Člani značkarske sekcije so januarja ob tekmi za 58. zlato lisico pripravili standardno razstavo »lisičjih« značk, ki jih organizator pripravi ob teh tekmah.  Ker je bila naslednja, 59. tekma v letu 2023 planirana kmalu po novem letu, so značkarji podobno razstavo ponovno pripravili že ob koncu leta 2022.     

·         Bojan Bračič je ob tekmah postavil razstavo Zlata lisica v štirih vitrinah, ki stojijo na pošti 2101 Maribor.

·         Marca je v istih vitrinah pripravil razstavo Protestantizem Jože Nemec.

·         Branko Petan je pripravil v botaničnem vrtu v Pivoli razstavo Slovenske divjerastoče orhideje v 6 vitrinah. Razstava je bila odprta od 23. 5. do 30. 8. 2022.

·         V Idriji je Milko Linec od 14. do 30. 6. 2022 razstavljal eksponat Zgodba o idrijski čipki na 132 listih (11 vitrin)

·         Milko Linec je razstavljal od 14. 8. do 30. 8. 2022 v Lepoglavi eksponat Lepoglavski čipkarski festival na 132 listih (11 vitrin)

·         Branko Petan je pripravil in razstavljal eksponat Prvonagrajene skulpture Forma vive Makole v dveh vitrinah od 2. 9. do 3. 10. 2022 v Domu kulture Makole, od 5. 10. do 28. 10. 2022 v razstavišču Grad Sevnica in ponovno od 15. 11. do 22. 12. 2022 v Domu kulture Makole od zaključni prireditvi 20 let Forma vive Makole.   

·         Septembra smo postavili razstavo ob Kolpingovem mirovnem pohodu avtorja Izidorja Jamnika iz KFD v vitrinah na pošti 2101 Maribor.

·         Ob Svetovnem prvenstvu v letenju s toplozračnimi baloni je Bojan Bračič pripravil iz gradiva Branka Petana eksponat Baloni in balonarstvo, ki je bil razstavljen v petih vitrinah v Expanu v MS. Zraven je bil razstavljen v eni vitrini eksponat Cepelin Hindenburg Branka Petana.

·         Na letošnji Collecti (26. do 29. septembra 2022) je Milko Linec razstavljal obe že omenjeni zbirki v skupaj 22 vitrinah.

·         Ob izidu znamk 11. novembra 2022 je Bojan Bračič pripravil eksponat Božične in novoletne znamke slovenske pošte v šestih vitrinah, ki je bil razstavljen do 23. decembra v Glaserjevem salonu v župnišču v Malečniku.

Člani FDM so v letu 2022 razstavljali še v/na velikih tekmovalnih mednarodnih razstavah:

·         Na Svetovni razstavi Hunfilex v Budimpešti je Bojan Bračič za poštnozgodovinski eksponat Poštni žigi pošte Pettau-Ptuj od 1818 do 1945 v eni vitrini prejel 83 točk, Rok Lampe pa za knjigo Sokoli v filateliji 74 točk in srebrno medaljo.   

·         Na razstavi Alpe Jadran filatelije v Gmundnu v Avstriji je Staša Prah razstavljala tematski eksponat Kolo in kolesarstvo in zanj dobila 82 točk in pozlačeno medaljo.         

·         Rok Lampe je za svojo knjigo Sokoli v filateliji na evropski razstavi v Libercu dobil 72 točk in srebrno medaljo.

4.  Člani FDM so bili aktivni tudi pri pripravi strokovnih prispevkov: 

·         Bojan Bračič v NF 1/2022: O posebnem dnevnem žigu, ki ga uporablja le pošta 3201 Celje in o ponarejenih pretiskih na Verigarjih ter poročilo o predstavitvi znamke Ela Peroci.

·         Za NF 2/2022 je Bojan Bračič napisal prispevek o maksimum kartah. 

·         Jože Nemec je imel v novembru na konferenci PAZU predavanje Slovenska industrijska dediščina za znamkah.   

5. Poročila o delu društva v tisku, na radiu, TV in drugih medijih. Aktivnosti društva so bile omenjene v naslednjih prispevkih:   

10. 3. 2022, Radio Maribor, oddaja Spominčice; omemba izdaj FD Maribor ob 200. obletnici nakupa posestva Meranovo

11. 7. 2022, www.pomurec.com in 12. 7. 2022, Nova 24TV,  Idea TV,  Radio Slovenija 1,  www.sta.si  Predstavitev znamke Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni 

14. 7. 2022, Vestnik MS (tiskano) Na znamki letenje z baloni

28. 7. 2022, Nedeljske novice Po 150 letih balon spet dostavil pošto

16. 9. 2022, Vestnik MS Odprtje Svetovnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni

10. 11. 2022, www.sta.si  Filatelistična razstava v Glaserjevem salonu v Malečniku; FDM pripravilo priložnostni ovitek.

11. 11. 2022, Radio Slovenske gorice Filatelistična razstava v Glaserjevem salonu v Malečniku; FDM pripravilo priložnostni ovitek.

11. 11. 2022 www.sta in www.rtv.si ; FDM pripravilo priložnostni ovitek

Lahko, da je bilo spletnih objav več, vendar jim sam slabo sledim.

6. Kataloge kupujemo po predvidenem sistemu. V letu 2022 smo zbirko katalogov precej posodobili, MICHEL Rundschau še vedno društvu donira  Bojan Bračič.

7. Glavnina delovanja članov numizmatične sekcije obsega obiske na različnih numizmatičnih srečanjih doma in v tujini, takih srečanj se udeležujejo seveda tudi drugi člani društva odvisno od svojih zbiralskih interesov.     

8. Spletna stran društva www.fd-maribor.si aktivno deluje in vabi k obisku; še vedno vabimo člane, da prispevajo ustrezne prispevke, ki bi jih lahko objavili na tej strani. 

Na koncu bi se rad še poimensko zahvalil aktivnim članom društva, ki skrbijo za njegovo dobro delovanje. To so tajnik društva in organizator mednarodnih srečanj Igor Lesar, ki hkrati skupaj z Bojanom Bračičem skrbi za izposojo katalogov iz društvene knjižnice. Igor je tudi eden redkih v Sloveniji, ki pripravlja zvezke za klasično obliko zbiranja preko krožne menjave. Za kroniko društva še vedno skrbi Ivan Krašnja, Mirko Langerholc pa za informacije o novih katalogih in hkrati predlaga njihove nakupe. Blagajnik Boris Lavrenčič skrbi nad zakonitostjo denarnega poslovanja, pravočasno plačevanje računov in sodelovanje z našo računovodkinjo. Še posebna pohvala gre Jožetu Nemcu, ki je aktivno sodeloval pri pripravi izdaj ob 200-letnici Meranovega in 20-lenici botaničnega vrta ter predstavitvi znamke in aktivnostih v zvezi z Svetovnim prvenstvom v poletih s toplozračnimi baloni. Zelo aktiven je bil v tem letu tudi Branko Petan s pripravo nekaj razstav, posebna zahvala pa gre Milku Linecu, ki je aktivno sodeloval pri nastajanju priložnostnih izdaj, postavljanju razstav, samostojnem razstavljanju itd. Kot vedno gre zahvala tudi moji soprogi Mirijani, ki sicer ni članica društva, vendar že vrsto let pro bono administrira spletno stran društva.   

Predsednik FD Maribor 
Bojan Bračič

        __________________________________________________________________________________________

Poročilo o delu FD Maribor v letu 2021

Na srečo se počasi približujemo normalnemu delovanju in imamo lahko redni zbor članov že ob zaključku prvega četrtletja tega leta. Res, da smo o delu v letu 2021 enkrat delno že poročali, vendar bom nekaj stvari kljub temu na kratko ponovil.

Najprej pa počastimo spomin na kolege, ki so v tem letu odšli, z minuto molka.

Za leto 2021 je sicer plačalo članarino 43 članic in članov ter ena mladinka, vendar sta nas potem dva člana zapustila, tako da je društvo ob koncu leta 2021 štelo 41 članov in eno mladinko. Z veseljem pa lahko ugotovim, da imamo za leto 2022 že dva povsem nova člana in upam, da se nam bo tekom leta še kdo priključil.   

Srečevali smo se zaradi zahtev pogojenih s pandemijo nekaj manj, vendar pa smo le uspeli izpeljati redni zbor članov; vreme nam je bilo naklonjeno in smo zbor lahko izpeljali na terasi gostišča Tabor. Na zboru smo izbrali novo vodstvo društva in sprejeli prenovljena pravila (statut) društva. Ta pravila so z nekaj popravki v zvezi z mladimi člani in kategorizacijo pridobitnih dejavnosti potrjena s strani upravnega organa (Upravna enota Maribor) in so objavljena na spletni strani FDM. Po zboru smo uspešno izpeljali tudi tradicionalno tombolo in tovariško srečanje.

Kljub oteženim pogojem dela so bili posamezni člani aktivni. Poglejmo, kaj vse se je v letu 2021 v tem smislu dogajalo.

1.     Mednarodnih srečanj, ki smo jih vedno prirejali pomladi in jeseni, nam zaradi pogojev pandemije ni uspelo

        pripraviti,  

2. Pripravili pa smo pet priložnostnih izdaj: 

 • ·        PO ob 57. Zlati lisici + PPŽ. Člani značkarske sekcije so ob tem pripravili standardno razstavo značk, pripravljenih ob tekmah za Zlato lisico. 

 • ·        PO 15 let klekljanja Veržej + PPŽ + osebna znamka. Milko Linec je ob tem pripravil razstavo v osmih vitrinah, ki je bila postavljena v Centru DUO v Veržeju    

 • ·        MK Mariborski vodnjak. Pokrajinskemu muzeju Maribor smo svetovali in sodelovali pri priprav razglednice iz katere smo potem pripravili maksimum karto, ki smo jo predstavili na predstavitvi omenjene znamke v viteški dvorani mariborskega gradu. 

 • ·        Priložnostna kartica 70 let DEM d.o.o. + PPŽ. Kartico so pripravili v DEM v sodelovanju s FD Maribor. Osebno znamko so pripravili v DEM, PPŽ pa je delo FDM. 

 • ·        PO Izid knjige Sokoli v filateliji + PPŽ + osebna znamka. Ovitek, osebno znamko in žig smo pripravili v FDM. Znamko in priložnostni ovitek smo predstavili na svečani akademiji Sokolov, ob kateri je bila predstavljena tudi knjiga Sokoli v filateliji, knjiga in PO pa sta bila predstavljena že na tiskovni konferenci v mariborskem Rotovžu.       

Prva dva priložnostna ovitka je pripravil Milko Linec, zadnjega pa Bojan Bračič in Rok Lampe.

PPŽ ob obletnici klekljanja in osebno znamko je pripravil Milko Linec, ostale tri žige in osebno znamko od izidu znamke o Sokolih pa Bojan Bračič; pri zadnji osebni znamki je sodeloval tudi Rok Lampe.

3. Ob uporabi PPŽ je Bojan Bračič pripravil v vitrinah, ki stojijo na pošti 2101 Maribor, ustrezne priložnostne razstave, ob izdaji 15 let klekljanja v Veržeju pa je pripravil Milko Linec  razstavo Zobci in zanke – Slovenija kleklja v osmih vitrinah v prostorih Centra DUO v Veržeju.

Člani FDM so v letu 2021 razstavljali še v/na:

Fil. razstava "UNEF I, Prva mirovna operacija OZN" Branko Petan. Od skupno 50 listov je objavljeno 26 listov tudi na Facebook-u.
Domu kulture Rogaška Slatina, 3. do 29. 9. 2021, Branko Petan
Od motornih kočij do prvega avtomobila (dve vitrini).

NOTOS 2021. Na evropski filatelistični razstavi v Atenah so razstavljali člani FDM: Bojan Bračič (ena vitrina), Rok Lampe (ena vitrina in literatura) in Bruno Kolenič (5 vitrin).

FIMERA 2021. Na meddruštveni razstavi v Trbovljah je razstavlja Rok Lampe v tekmovalnem delu (tradicionalna filatelija in literatura) in Bojan Bračič, ki je bil na razstavi sodnik, v ne-tekmovalnem delu.

Multilaterala 2021, St. Pölten, Avstrija. Bojan Bračič, ki je prejel na tej razstavi za svoj eksponat Žigi mariborskih pošt 1818-1945 (5 vitrin) veliko zlato medaljo.    

4.  Člani FDM so bili aktivni tudi pri pripravi strokovnih prispevkov:  

 • ·        Dario Filjar – Bojan Bračič, Poštanske prilike u Sloveniji nakon drugog svjetskog rata; Acta Philatelica

 •           Nova 2020;

 •           št.  10, junij 2021 (str. 38-71 A4) hrvaško – angleško / drugi del obsežne študije

 • ·        Rok Lampe, Sokoli v filateliji, Izdajatelji: Sokolska zveza Slovenije, FD Maribor, I.P.P. Maribor,  2021.

 •           Bojan Bračič  je strokovno pregledal in svetoval pri filatelističnih vsebinah. 

 • ·        Primož Premzl, Zbirke Primoža Premzla, Filatelija str (131-147 A4), Umetniški kabinet Primoža Premzla, Maribor

 •           2021.   Bojan Bračič je opravil strokovno recenzijo poglavja o filateliji.

 • ·        Bojan Bračič, 75. obletnica prvega izida Nove filatelije, NF 2021/1 (str. 6-14)          

5. Poročila o delu društva v tisku, na radiu, Tv in drugih medijih.  

TV Slovenija, studio Maribor oddaja o znamkah in filateliji (Polona Pivec in Bojan Bračič) 5. julij 2021 (45 minut)

Radio City, 23. 9. 2021. poročilo o predstavitvi znamke Vodnjak pri mariborskem gradu

TV Maribor: 18. 10. 2021: TELE M, intervju z avtorjem knjige Sokoli v filateliji.     

TV SLO 1 iz MB studia: Dobro jutro; o društvu, filateliji, stanje danes (Bojan Bračič)

Slovenske novice, 27. 11. 2021 Čipka potovala z nevestami; prispevek o razstavi v Veržeju in PO ter osebna znamka ob tem

Kmečki glas, 1. 12. 2021 Naših petnajst let, Murske ribice; poročilo o PO in osebni znamki, ki ju je založilo društvo.                                                                                                                    

Spletne objave
Spletna stran:
www.sta.si 23. 09. 2021

Medij: www.mariborifo.cpm 23. 09. 2021
Lahko, da je bilo spletnih objav več, vendar jim sam v glavnem ne sledim.

6. Druge aktivnosti članov društva

Jože Nemec je imel za Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje predavanje s projekcijo z naslovom Slovenski znanstveniki in znanstvenice na Slovenskem na znamkah in denarju​. November 2021.

7. Kataloge kupujemo po predvidenem sistemu, MICHEL Rundschau še vedno društvu donira  B. Bračič. Po zaslugi zajetne donacije društvu s strani DEM, smo v letu 2021 dodobra obnovili zbirko katalogov v knjižnici FDM. V knjižnici je tudi že omenjena knjiga Roka Lampeta.

8. Glavnina delovanja članov numizmatične sekcije obsega obiske na različnih numizmatičnih srečanjih doma in v tujini, takih srečanj, ki pa jih je bilo iz znanih razlogov v letu 2021 malo, se udeležujejo seveda tudi drugi člani društva odvisno od svojih zbiralskih interesov.     

9. Spletna stran društva www.fd-maribor.si aktivno deluje in vabi k obisku; zaradi manj aktivnosti je bilo novih objav nekaj manj, se pa tako urednik kot administratorka trudita objavljati določene novosti. Še vedno pa vabimo člane, da prispevajo ustrezne prispevke, ki bi jih lahko objavili na tej strani. 

Na koncu bi se rad še posebej zahvalil aktivnim članom društva, ki skrbijo za njegovo dobro delovanje. To so predvsem tajnik društva in organizator mednarodnih srečanj Igor Lesar, ki je po smrti Toneta Šumerja prevzel tudi izdajo katalogov; pri tem mu aktivno pomaga Bojan Bračič. Pisec kronike Ivan Krašnja se trudi, da se bo o našem delu lahko nekoč tudi kaj prebralo, Mirko Langerholc, pa skrbi za informacije o novih katalogih in predlaga nakupe.  Blagajnik Boris Lavrenčič skrbi nad zakonitostjo denarnega poslovanja, pravočasno plačevanje računov in sodelovanje z našo računovodkinjo. Še  posebna pohvala gre Jožetu Nemcu, ki je aktivno sodeloval pri pripravi predstavitve znamke Vodnjak pri mariborskem gradu in Milku Linecu, ki je sodeloval pri oblikovanju naštetih PO in poskrbel za njihov natisk. Kot vedno zahvala tudi moji soprogi Mirijani, ki že vrsto let administrira spletno stran društva.   

Predsednik FD Maribor 

Bojan Bračič 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 

Utrinki  iz  zbora članov 2021

Foto: M. Linec

V letu 2020 smo:

Pripravili dve priložnostni izdaji:

                                                                                                   

                                                           

*x***

Na rednem zboru članov FZS, ki je bil 19. septembra 2020 v Ljubljani, so bili člani FD Maribor izvoljeni na naslednje funkcije:

predsednik FZS: Bojan Bračič

član Nadzornega odbora: Jože Nemec

član Častnega razsodišča: Boris Lavrenčič 

Pri ocenjevanju aktivnosti društev za leti 2018 in 2019 je FD Maribor s 2.415 točkami zasedlo 5. mesto.

                                                              

 

              ****

Aktivnosti v letu 2019.

Še pred poletjem smo pripravili maksimum karto skupaj s Pomurskim muzejem v Murski Soboti ob izidu znamke 100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

 

 

Pripravili smo dve osebni znamki  tri priložnostne ovitke (100 let Evangeličanske cerkve v Mariboru in 100 obletnica rojstva prvega rektorja univerze v Maribor dr Vladimirja Bračiča), še eden priložnostni ovitek pa smo izdali na začetku jeseni.

,,                                  

 

 

Poleg tega smo ponovno uspešno sodelovali s filatelistično razstavo v okviru 26. Jezernikovih dni.

 

Pomladne aktivnosti članov FD Maribor

 

Na Mednarodni filatelistični razstavi Slovenija 2019, ki je bila od 28. do 31. marca v Kamniku so sodelovali člani društva in dosegli naslednji uspeh:

 

Bruno KOLENIČ, Slovenija 1919-1920 Verigarji, pozlačena medalja


Rok LAMPE, Prve izdaje držav po razpadu A-O monarhije, velika srebrna medalja
 

Bojan BRAČIČ, Poštni žigi pošt MARBURG-MARIBOR 1818-1945, zlata medalja


Bojan BRAČIČ, Poštni žigi pošte PETTOVIO-PTUJ 1818-1945, zlata medalja
 

Staša PRAH, Kolo – razvoj in uporaba, pozlačena medalja
 

Staša PRAH, Kaj pomeni biti igralec, pozlačena medalja

 

Milko Linec je razstavljal svoj eksponat Čipke na 5. razstavi čipke in spranga v Ozlju.

Ob tem smo skupaj s HFD Karlovac pripravili priložnostni ovitek

 

(ovitek Milko Linec, PPŽ Milko Linec in Bojan Bračič).

 

 

    

Redni zbor članov FD Maribor je bil 31. januarja 2019 v gostišču Tabor.
Zapisnik zbora je v zavihku
ZAPISNIK

Nekaj utrinkov iz občnega zbora:

 

        Prvonagrajenec sprejema nagrado                         Posvet z blagajnikom                                                                                                                                   

           

   Foto:  D. Pavlović

 

 V letu 2019 smo že pripravili prvi priložnostni ovitek.

 

 

Razstava ob 100-letnici Verigarjev

FD Maribor je v decembru 2018 pripravilo razstavo ob 100-letnici Verigarjev, ki je bila odprta do 12.  januarja 2019. Razstavo sta oprla Simona Tripkovič iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor in Bojan Bračič, predsednik FD Maribor. Odprtje razstave je pritegnilo več obiskovalcev.

 

Društvo je ob odprtju razstave izdalo priložnostni ovitek.

 

          

 

Priložnostni poštni žigi in priložnostne izdaje, ki jih je FD Maribor pripravilo v letu 2018:

- Priložnostni ovitek ob 54. tekmi za zlato lisico

 

-  Maksimum karto ob znamki, ki je izšla ob 100. obletnici rojstva matematika Ivana Vidava.

 

 

 

 

-  Ob 100. obletnici bojev Maistrovih borcev za severno mejo

 

-  Priložnostni poštni žig  bo v uporabi tudi ob 30-letnici novih prostorov

   Univerzitetne knjižnice v Mariboru

 

 

 

-  Maksimum karto ob 100-letnici HE Fala

 

 

- Maksimum karta ob revitalizaciji tržnice

 

 

 

 

 

-  Priložnostni ovitek in žig ob 50. obletnici dviga Vodnega stolpa

 

 

                                             

 

 

        

                                                                                           

 

 

filatelistično društvo Maribor

FDM