FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

POMLADANSKO MEDNARODNO SREČANJE BO 17. MARCA 2019 V GOSTIŠČU TABOR, GORKEGA 48, MARIBOR

O DRUŠTVU   PRAVILA NOVICE    

 

Poročilo o delu FD Maribor v letu 2018

V letu 2018 smo bili v FD Maribor znava precej aktivni; celo število članov društva se je dvignilo iz 50 na 52. 

Društvo je bilo aktivno na naslednjih področjih

1.Uspešno smo realizirali obe mednarodni srečanji, ki sta bili načrtovani v planu dela, sprejetem na zboru članov FDM januarja 2018.

  2. Pripravili smo sedem priložnostnih žigov (PPŽ) in osem priložnostnih izdaji, nekaj v skladu s planom, nekaj izven njega.  Določenih stvari iz plana nismo realizirali tudi zaradi tega, ker je bilo precej tistih izven plana. Pri izdaji smo se v nekaj primerih povezali z drugimi zainteresiranimi, ki so sodelovali pri kritju stroškov. Tako smo v letu 2018 pripravili:

·         Tradicionalno izdajo in PPŽ ob 54. zlati lisici; tekme so bile, žal, v Kranjski gori. Ob tem so značkarji pripravili ravno tako tradicionalno razstavo lisičjih značk.   

·         24. januarja smo skupaj s Fakulteto za naravoslovje in matematiko pripravili maksimum karto ob znamki, ki je izšla ob 100. obletnici slovenskega matematika Ivana Vidava. 

·         Z Dravskimi elektrarnami smo 23. marca pripravili maksimum karto ob izidu znamke v čast 100-letnici delovanja naše prve hidroelektrarne na Fali.

·         Maksimum karto in PPŽ smo pripravili ob revitalizaciji male tržnice in to iz osebne znamke, ki smo jo založili v ta namen.

·         S Priložnostnim ovitkom in PPŽ smo se spomnili mariborskega Abu Simbela; 50. obletnice dviga Vodnega stolpa.

·         PPŽ smo pripravili tudi ob 25. Jezernikovih dnevih; osebno znamko in ovitek je v tem primeru pripravila občina Lovrenc na Pohorju.

·         S priložnostnim ovitkom in PPŽ smo se spomnili 100. obletnice razorožitve Zelene garde, ki je pomenila začetek oboroženih bojev za severno mejo.

·         Skupaj z Univerzitetni knjižnico Maribor smo pripravili PO ob 30. obletnici preselitve knjižnice v svoje (sedanje) prostore.

·         FD Maribor je počastilo tudi 100-letnico prvih slovenskih znamk in ob odprtju tozadevne razstave pripravilo PO in PPŽ. 

Priložnostne žige in motive za PO so pripravil Bojan Bračič (PO 54. zlata lisica, Vodni stolp, 30 let preselitve UKM, 100 let Verigarjev; PPŽ 54. zlata lisica, Vodni stolp, Jezernikovi dnevi, razorožitev Zelene garde s pomočjo Aleksandra Brezlana, ki je prispeval sliko, 100-letnica Verigarjev), Milko Linec (fotografije za PO Vodni stolp, in PO Razorožitev Zelene garde), Boris Lavrenčič (fotografija za razglednico Mala tržnica). Pri MK Vidav in HE Fala so bili uporabljeni uradni žigi prvi dan Pošte Slovenije. 

Osebno znamko za malo tržnico jo oblikovala Špela Senica po fotografiji B. Lavrenčiča. Razglednico za MK Fala in PPŽ za 30 let UKM v novih prostorih je oblikoval Matjaž Wenzel. 

3. Ob PPŽ smo pripravili v vitrinah, ki stojijo na pošti 2101 Maribor, ustrezne priložnostne razstave:

(Zlata lisica, Mariborski mostovi, Maister, Slovenski književniki in jezikoslovci. Poleg teh je Bojan Bračič pripravil v omenjenih vitrinah še razstavo Velika noč, v prostorih Fakultete za matematiko in naravoslovje razstavo Matematiki, Fiziki, kemiki in biologi ter razstavo o Zgodovini Filatelističnega društva Maribor v prostorih Male tržnice.

Društvo je pripravilo razstavo v 26 vitrinah ob 25. Jezernikovih dnevih v OŠ Lovrenc na Pohorju, na kateri so sodelovali (Marjan Mežnarc, Bojan Bračič dva eksponata, Milko Linec, Jože Nemec, Branko Petan trije eksponati, Bruno Kolenič in Zoran Žagar) in razstavo ob 100-letnici Verigarjev v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru (Bojan bračič, Branko Petan, Bruno Kolenič, Rok Lampe) 

Ob obeh razstavah sta bila pripravljena tudi kataloga razstav.

Člani FDM so razstavljali tudi drugje. B. Bračič je sodeloval na svetovni filatelistični razstavi Thailand 2018, kjer je za eksponat Poštni žigi pošte Pettau-Ptuj od 1818 do 1945 dobil 83 točk, kar pomeni pozlačeno medaljo, in na mednarodni filatelistični razstavi Alpe-Jadran Fila 2018 Varaždin, na kateri je za eksponat Marburg-Maribor 1818-1945 dobil 87 točk in zlato medaljo. Drugih mednarodnih tekmovalnih razstav se člani FD Maribor v letu 2018 nismo udeležili.

Na ne-tekmovalnih razstavah so razstavljali:

Milko Linec, Zanke in zobci-Lepoglava na 37. festivalu idrijske čipke v Idriji (9 vitrin),

Milko Linec, OIDFA 2016 na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo (3 vitrine), kasneje je bila ista razstava postavljena še na pošti 1101 Ljubljana

Bruno Kolenič, Verigarji - Mariborski porto na razstavi v Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zaboku. 

Bojan Bračič, Verigarji na razstavi v v Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zaboku. 

Branko Petan, Filatelistični opus Božidarja  Jakca v Poslovno-kulturnem centru Majšperk (8 vitrin),

Branko Petan, UNEF I, prva mirovna operacija OZN-sueška kriza v gostišču Livada, Ljubljana (4 vitrine)

Branko Petan, 70 let mirovnih misij in operacij OZN, 1948-2018 v gostišču Livada, Ljubljana (1 vitrina).

Marjan Verovnik, Filatelistične izdaje Forma viva Makole v gradu Strmol (2 vitrini); ista razstava je bila kasneje postavljena tudi v Poslovno-kulturnem centru Majšperk.

4. Člani FD Maribor smo v letu 2018 pripravili tri predstavitve poštnih znamk. Prvo skupaj s Fakulteto za matematiko in naravoslovje ob izidu znamke 100. obletnica rojstva Ivana Vidava na omenjeni fakulteti in drugo (osebno znamko) ob odprtju prenovljene male tržnice. Tretjo  predstavitev sta pripravila v Ljubljanski operi Staša Prah in Bojan Bračič ob izidu znamke 100-letnica profesionalnega baleta v Sloveniji. 

5. Milko Linec je objavil članek Zanke in zobci (o Lepoglavskem festivalu čipke), (7 A5 strani) v Filatelistu št. 31/2018, biltenu FD Idrija, Bojan Bračič pa je v letu 2018 objavil sedem prispevkov v Novi filateliji.

Verjeli ali ne, v letu 2018 je bilo FD Maribor omenjeno tudi v medijih. Dvakrat v Štajercu (januarja Zlata lisica na značkah in decembra Sto let Verigarjev – poročilo o razstavi), v programu aktivnosti 25. Jezernikovih dni in novembra v Večeru, General na znamki – poročilo o izdaji priložnostnega ovitka. 

6. Ostale aktivnosti članov društva.

Bojan Bračič je sodeloval kot predsednik žirije pri ocenjevanju eksponatov na meddruštveni razstavi Maksi Ravne 2018 in imel predavanje o izkušnjah pri ocenjevanju eksponatov razglednic na seminarju o tem novem področju razstavljanja, ki je bil ob Svetovni filatelistični razstavi Praga 2018 avgusta v Pragi.

Bojan Bračič, Bruno Kolenič in Edi Kosi so se udeležili mednarodnega seminarja Verigarji 100 v Ljubljani.  

7. Kataloge kupujemo po predvidenem sistemu, MICHEL Rundschau še vedno društvu donira  B. Bračič. Zaradi zanimive vsebine s področja Verigarjev smo kupili tudi Zbornik FD Ljubljana št. XXVIII/2018. 

8. Redni menjalni sestanki so se ob nedeljah odvijali v gostišču Tabor, kjer smo uspešno izpeljali tudi redni zbor članov, novoletno tombolo in srečanje po njej. 

9. Glavnina delovanja članov numizmatične sekcije obsega obisk na različnih numizmatičnih srečanjih doma in v tujini, takih srečanj zbiralcev se udeležujejo seveda tudi drugi člani  društva odvisno od svojih zbiralskih interesov.     

10. Spletna stran društva www.fd-maribor.si je iz tehničnih razlogov nekaj časa mirovala, zdaj pa spet aktivno deluje in vabi k obisku; člane vabimo tudi k ustreznim prispevkom, ki bi jih lahko objavili na tej strani. 

Na koncu bi se rad še posebej zahvalil aktivnim članom društva, ki skrbijo za njegovo dobro  delovanje. To so predvsem tajnik društva in organizator mednarodnih srečanj Igor Lesar,  pisec kronike Ivan Krašnja, skrbnik katalogov Anton Šumer, Mirko Langerholc, ki skrbi za informacije o novih katalogih in predlaga nakupe ter blagajnik Boris Lavrenčič. Še posebna pohvala gre Jožetu Nemcu, ki je zelo aktivno sodeloval pri pripravi predstavitve znamke (Vidav) in PO (30 let UKM v novih prostorih), Milku Linecu, ki je poskrbel za nekaj fotografij za PO in za samo tiskanje ovitkov in Brunu Koleniču, ki je vedno pripravljen pomagati pri postavljanju in pospravljanju vitrin za razstave. Zahvala tudi moji soprogi Mirijani, ki sicer ni članica društva, vendar že nekaj let administrira spletno stran društva.   

                                                                                                                                Predsednik FD Maribor 

                                                                                            Bojan Bračič 

filatelistično društvo Maribor