FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

VSE AKTIVNOSTI DRUŠTVA SO DO NADALJNJEGA ODPOVEDANE

  O DRUŠTVU   PRAVILA NOVICE    

 

Poročilo o delu FD Maribor v letu 2019

 

V letu 2019 smo bili v FD Maribor znava precej aktivni; celo število članov društva se je dvignilo na 53 (iz 52). 

Društvo je bilo aktivno na naslednjih področjih:

1. Uspešno smo realizirali obe mednarodni srečanji, ki sta bili načrtovani v planu dela, sprejetem na zboru članov FDM januarja 2019.

2. Pripravili smo šest priložnostnih žigov (PPŽ), sedem priložnostnih izdaji in dve osebni znamki. Kot običajno je bilo nekaj v skladu s sprejetim planom dela, nekaj pa tudi izven tega. Določenih stvari iz plana nismo realizirali, ker ni bilo interesa pri jubilantu, katerega jubilej bi z izdajo zaznamovali. Pri izdajah smo se v nekaj primerih povezali z drugimi zainteresiranimi, ki so sodelovali pri kritju stroškov, v enem primeru pa smo del stroškov soorganizatorju pokrili mi. V letu 2019 smo pripravili:

·         Tradicionalno izdajo in PPŽ ob 55. zlati lisici (1. 2. 2019); ob tem so značkarji pripravili ravno tako tradicionalno razstavo lisičjih značk.   

·         10. maja 2019 smo skupaj s Hrvatskim filatelističnim društvom Karlovac pripravili skupen priložnostni ovitek in priložnostni žig. Oboje je posvečeno razstavi čipk in spranga, na kateri je s svojo zbirko sodeloval naš član Milko Linec.

·         Ob izidu znamke posvečene 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom smo skupaj s Pomurskim muzejem v Murski soboti pripravili maksimum karto, ki pa žal nima zaporedne številke FDM, saj je pri naročilu tiska ustrezne razglednice ta izpadla.  

·         Priložnostni ovitek, PPŽ in osebno znamko smo pripravili ob 150-letnici evangeličanske cerkve v Mariboru (1. 8. 2019), kar je podprla Evangeličanska cerkvena občina v Mariboru. 

·         S Priložnostnim ovitkom in PPŽ smo zaznamovali 26. Jezernikove dneve, na katerih smo spet sodelovali s filatelistično razstavo. 

·         Skladno s sklepom lanskega zbora članov je FD Maribor sodelovalo pri zaznamovanju 100. obletnice rojstva dr. Vladimirja Bračiča, soustanovitelja in prvega rektorja Univerze v Mariboru. Ob tem smo založili osebno znamko, ki sta jo pripravila učenka Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani Lin Lesjak in njen mentor in profesor, akademski slikar Aleksander Brezlan. Izdajo osebne znamke sta podprla Elektro Maribor kot sponzor in Energija plus d.o.o. kot donator. Pripravljena sta bila tudi dva priložnostna ovitka in dva PPŽ (v Mariboru in Cirkulanah).   

Priložnostne žige in motive za PO so pripravil Milko Linec (PO zlata lisica, razstava čipk in spranga; osnovni motiv za PPŽ razstava čipk in spranga), Bojan Bračič (PO 150 let evangeličanske cerkve, 26. Jezernikovi dnevi, preimenovanje velike dvorane UM v dvorano dr. V. Bračiča in odprtje spominske sobe v rojstni hiši v Cirkulanah; PPŽ Zlata lisica, razstava čipk in spranga, 150 let evangeličanske cerkve v Mariboru in 26. Jezernikovi dnevi), Aleksander Brezlan (oba žiga ob 100. obletnici rojstva dr. V. Bračiča). Pri pripravi maksimum karte, kjer je bil uporabljen žig prvega dne Pošte Slovenije, in pri PO ob 150 letnici evangeličanske cerkve je sodeloval tudi Jože Nemec. Osebno znamko ob tej izdaji je pripravila Mirijana Bračič.

3. Ob PPŽ smo pripravili v vitrinah, ki stojijo na pošti 2101 Maribor, ustrezne priložnostne razstave, člani FDM pa so razstavljali še na:

Collecti 2019 (netekmovalna razstava): Bojan Bračič (Od Ikara  do vesoljske postaje, Verigarji za začetnike, Matematiki, fiziki, kemiki in biologi).

Slovenija 2019, razstavi z mednarodnim sodelovanje v sklopu Delovnega dogovora Alpe Jadran filatelija: Bojan Bračič (Žigi pošt Marburg-Maribor 1818-1945 – 88 točk in zlata med., Žigi pošte Ptuj 1818-1948 – 85 točk in zlata med.), Bruno Kolenič (Slovenija 1919-1920 Verigarji – 78 točk, pozlačena med.), Rok Lampe (Prve izdaje držav, ki so nastale po razpadu A-O monarhije – 73 točk, velika srebrna med.), Staša Prah (Kaj pomeni biti igralec? – 76 točk in pozlačena med., Kolo – razvoj in uporaba – 76 točk in pozlačena med.)  

Ob 26. Jezernikovih dnevih je društvo pripravilo netekmovalno razstavo v 20 vitrinah v OŠ Lovrenc na Pohorju, na kateri so sodelovali: Marjan Mežnarc (Ptice sveta, 3 vitrine), Milko Linec (Zanke in zobci – Lepoglavski čipkarski festival, 8 vitrin), Branko Petan in Bojan Bračič (Veriga, 3 vitrine). Ob razstavi je bil pripravljen tudi katalog razstave.

Milko Linec je razstavljal svoj eksponat Znamke in zobci (8 vitrin) tudi na Peti razstavi čipk in spranga v Ozlju (Domovinski muzej Ozalj, 10. do 19. maj 2019) in na razstavi ob 15-letnici Društva klekljaric Koroške (19. 6. do 25. 7. 2019) v dvorcu Bukovje pri Dravogradu. V Mestni knjižnici v Idriji pa je ob 38. festivalu idrijske čipke (14. do 30. junij 2019) razstavljal eksponat Prenos pošte po vodnih poteh (4 vitrine)

Branko Petan je v Botaničnem vrtu v Pivoli razstavljal eksponat Slovenske divjerastoče orhideje; eksponat je bil razstavljen od junija do septembra 2019.   

Marjan Verovnik, Filatelistične izdaje Forma viva Makole v gradu Strmol (2 vitrini).

Bojan Bračič je na razstavi ob 100-letnici Verigarjev, ki so jo pripravili v Rogaški Slatini, razstavil eksponata: Verigarji in Rudolf Maister. Tam je bil razstavljen tudi eksponat Veriga, ki je nastal v sodelovanju Branka Petana in Bojana Bračiča. Slednji je na gradu Strmol v Rogatcu predstavil tudi eksponat Novoletne in božične znamke Pošte Slovenije, ki je bil kasneje preseljen v Hum na Sutli.   

Člana FDM sta sodelovala na tradicionalni razstavi Hunfila 2019, ki je bila tokrat od 3. do 6. oktobra  v Budimpešti. B. Bračič je razstavljal eksponat razglednic Mariborski lepotec, Stari most čez Dravo in poštno zgodovinski eksponat Žigi pošte Pettau-Ptuj 1818-1945, Staša Prah pa je razstavila eksponat Kaj pomeni biti igralec? Drugih mednarodnih tekmovalnih razstav se člani FD Maribor v letu 2019 nismo udeležili.

4. Člani FD Maribor smo v letu 2019 sodelovali pri treh predstavitvah poštnih znamk. Pri predstavitvi znamke 100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom Staša Prah, pri predstavitvi znamke 100 let SNG Maribor Bojan Bračič, predstavili pa smo tudi osebno  znamko in PPŽ ob 100. obletnici rojstva dr. V. Bračiča.

5. Bojan Bračič je v letu 2019 objavil pet prispevkov v Novi filateliji; strokovni članek Adijo doplačilnice (NF 1-2/2019) in štiri poročila o filatelističnih dogodkih. V gasilu hrvaške zveze Hrvatski filatelist so bili objavljeni trije prispevki o raketnih poskusih, ki bi naj oziroma so potekali v okolici Maribora leta 1935 in med leti 1960 in 1965. Z zagrebškim kolegom Darijem Filjarjem sta pripravila obsežnejši članek Poštanske prilike u Sloveniji nakon drugog svjetskog rata, ki je bil objavljen v Acta Philatelica Nova 2018; št. 8, ki je izšla april 2019.

V letu 2019 je bilo FD Maribor večkrat omenjeno v medijih:

Dvakrat v Večeru (4. 7. 2019, Poročilo o osebni znamki V. B. in 1. 8. 2019, 150 let evangeličanske cerkve v Mariboru – poročilo o PO)

Štajerski tednik, 4. 10. 2019, Poročilo o predstavitvi znamke v Cirkulanah / tiskana in e-verzija

Štajerc, 12. december 2019, Delo prvega rektorja v besedi in sliki – predstavitev osebne znamke,

PO in PPŽ.

Spletni mediji: MB report 4. 7. 2019 (poročilo o osebni znamki VB), 18. 9. 2019

(Dan Univerze MB – poročilo o posebni izdaji in osebni znamki). Maribor 24.si Lokalec.si  FD Maribor izdala osebno znamko ob 100. obletnici rojstva dr. Vladimirja Bračiča, prvega rektorja Univerze v Mariboru   

TV Slovenija 1,  4. julij 2019 (FDM izdalo osebno znamko VB)

TV SLO 1  Oddaja Sledi 12. 7. 2019 (ponovitev oddaje TV SLO 2 – 13. 7.; 15. 7. ; TV MB 12. 7.; 18. 7. 2019) Oddaja o filateliji in FD Maribor

Radio Maribor, Cirkulane 20. oktober (oddaja Spominčice o dr. V. Bračiču – osebna znamka in PPŽ).

6. Ostale aktivnosti članov društva.

Bojan Bračič je pripravil predavanje Verigarji za začetnike in Celjska izdaja, ki ga je imel 15. januarja v Pokrajinskem muzeju v Celju, 12. marca v UKM Maribor in 22. marca na Collecti 2019 v Ljubljani. V Knjižnici Nova vas v Mariboru pa je imel 20. novembra predavanje Filatelija, konjiček za vse generacije.

Jože Nemec je za PAZU pripravil predavanje Slovenski protestantizem na znamkah in denarju.

7. Kataloge kupujemo po predvidenem sistemu, MICHEL Rundschau še vedno društvu donira  B. Bračič.

8. Redni menjalni sestanki so se ob nedeljah odvijali v gostišču Tabor, kjer smo uspešno izpeljali tudi redni zbor članov, novoletno tombolo in srečanje po njej. Nekajkrat, ko je bilo gostišče zaprto zaradi letnih dopustov smo se dobili na »rezervni lokaciji« v trgovskem centru Mercator. 

9. Glavnina delovanja članov numizmatične sekcije obsega obisk na različnih numizmatičnih srečanjih doma in v tujini, takih srečanj zbiralcev se udeležujejo seveda tudi drugi člani društva odvisno od svojih zbiralskih interesov.     

10. Spletna stran društva www.fd-maribor.si aktivno deluje in vabi k obisku; zaradi velike zasedenosti tako urednika kot administratorja spletne strani, je bilo sprememb in objav nekaj manj, kot bi jih sicer lahko bilo, še vedno pa vabimo člane, da prispevajo ustrezne prispevke, ki bi jih lahko objavili na tej strani. 

Na koncu bi se rad še posebej zahvalil aktivnim članom društva, ki skrbijo za njegovo dobro  delovanje. To so predvsem tajnik društva in organizator mednarodnih srečanj Igor Lesar, pisec kronike Ivan Krašnja, skrbnik katalogov Anton Šumer, Mirko Langerholc, ki skrbi za informacije o novih katalogih in predlaga nakupe ter blagajnik Boris Lavrenčič. Še posebna pohvala gre Jožetu Nemcu, ki je aktivno sodeloval pri pripravi predstavitve 100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in pri dogovorih za izdajo PO ob 150-letnici evangelistične cerkve v Mariboru, Milku Linecu, ki je sodeloval pri oblikovanju nekaj PO in poskrbel za natisk ovitkov.  Zahvala tudi moji soprogi Mirijani, ki sicer ni članica društva, vendar že nekaj let administrira spletno stran društva.   

                                                                                                                                Predsednik FD Maribor 

                                                                                            Bojan Bračič 

filatelistično društvo Maribor