FILATELISTIČNO DRUŠTVO  MARIBOR

O DRUŠTVU PRAVILA NOVICE    

                                             Redni zbor članov FD Maribor bo v sredo, 25. januarja 2017, ob 17.30.

       
   

 

Vsem članom FD Maribor in ostalim ljubiteljem filatelije želimo v letu 2017 obilo zdravja, sreče in zadovoljstva ob našem konjičku.

 

Ob 53. zlati lisici je bil v uporabi PPŽ in izdan PO št. 190/2017 

 

 

 

V A B I L O

na redni zbor članov Filatelističnega društva Maribor, ki bo v sredo, 25. januarja 2017, ob 17.30 v prostorih gostišča Taborka, Gorkega 48, Maribor.

Dnevni red:

1.      Odprtje zbora in ugotovitev sklepčnosti.

2.      Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, člana in zapisnikarja) ter overiteljev zapisnika ter članov verifikacijske komisije.

3.      Poročila: o delu v letu 2016 (poročilo je na spletni strani društva www.fd-maribor.si, zavihek  DOGODKI), blagajniško poročilo in poročilo nadzornega odbora.

4.      Razprava o poročilih.

5.      Razrešnica starim in izvolitev novih organov društva.

6.      Plan dela v letu 2017.

7.      Razno. 

                                                                                       Predsednik FDM

                                                                                       Bojan Bračič, s. r.

 

Redno članarino lahko plačate sami na poslovni račun društva. Potrebni podatki:

Koda namena: OTHR

IBAN SI56 0451 5000 0562 817

Referenca: SI00 00012017

Prejemnik: Filatelistično društvo Maribor, Partizanska 17, 2000 Maribor 

Ostali pa bomo to naredili s skupnim vlačilom.   

Vsi, ki bodo prinesli dokazilo o plačani članarini, bodo vpisani na listo upravičencev do izposoje društvenih katalogov, plačilo članarine pa bo vpisano tudi v njihove članske knjižice (izkaznice).  

 

Po zboru bo tradicionalna tombola z bogatimi dobitki ter tovariško srečanje s pohorsko špilano in ...

 

Za vse, ki želite naročiti znamke in drugo preko društva.

Po sklepu Nadzornega odbora je treba znamke, male pole, zvežčke in ovitke prvega dne plačati vnaprej.

Za eno serijo znamk     45 €,

en komplet malih pol   95 €,

en komplet zvežčkov   35 €,

en komplet OPD-jev    80 € .

 

Vse, ki boste dvignili lanske znamke, ali želite ob tej priložnosti plačati letno članarino (20 €),  prosim, da pridete že ob 17.00.       

 

 

 

 

Zbor članov je bil v četrtek, 28. januarja 2016. Zapisnik zbora je v zavihku

 

ZAPISNIKI

 

fFoto: Ivo Krašnja

V letu 2016 je FD Maribor izdalo že tri PO:

 

PO 52. Zlata lisica , PO 150 let železniškega mostu in PO s čipkami
 

 

 

 

Novice z rednega  zbora FZS

 

Na rednem zboru FZS 18. junija 2016 sta bila v nove organe Filatelistične zveze Slovenije iz FD Maribor izvoljena:

Bojan Bračič kot podpredsednik Zveze

Staša Bračič kot članica IO FZS zadolžena za zbiranje podatkov o filatelistični literaturi.

 

Pri ocenjevanju aktivnosti društev v letih 2014 in 2015 je FD Maribor doseglo 1510 točk in s tem

7. mesto med 15 ocenjenimi društvi.

 

Članico društva Stašo Bračič je Filatelistična zveza Slovenije nagradila s priznanjem srebrno odličje Lovrenca Koširja.

 

 

 

 

 
   

V zalogi je še nekja starejših PO in sicer:

 

Ob 51. Zlati lisici je društvo založilo priložnostni ovitek in priložnostni poštni žig.

 

 

 

 

FD Maribor je ob 850. obletnici prve pisne omembe

Maribora kot Castrum Marchburch izdalo priložnostni ovitek št. 184/2014 in pripravilo priložnostni poštni žig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD MARIBOR SI DELI Z FD LJUBLJANA PRVO MESTO PRI OCENJEVANJU AKTIVNOSTI DRUŠTEV V LETIH 2012 IN 2013

Člana društva DUŠANA BOŽIČ je Filatelistična zveza Slovenije za njegovo delo pri razvoju in napredku filatelije nagradila z ZLATIM ODLIČJEM LOVRENC KOŠIR

 

                                  

 

_____________________________________________________________

Nekaj utrinkov z rednega zbora članov FDM, z dne 29. januarja 2015
Foto: Ivan Krašnja
 


 

Nekaj utrinkov z odprtja razstave ob 80-letnici društva FDM
 

Foto: Bojan Šenet

 

 


 

 

 

 

filatelistično društvo Maribor, Partizanska 17, 2000 Maribor