FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR                   

O DRUŠTVU PRAVILA NOVICE    

                                             REDNI SESTANKI ČLANOV DRUŠTVA SO PONOVNO VSAKO NEDELJO OD 8.30 DO 10.00 NA TERASI GOSTIŠČA TABOR.

     
    

V A B I L O

na redni zbor članov Filatelističnega društva Maribor, ki bo v nedeljo 12. septembra 2021,

ob 10.00 na terasi gostišča Tabor, Gorkega 48, Maribor.

Dnevni red:

1.      Odprtje zbora in ugotovitev sklepčnosti.

2.      Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, člana in zapisnikarja) ter overiteljev zapisnika.

3.      Poročila: o delu v letu 2020 in prvi polovici 2021 (poročilo je na spletni strani društva www.fd-maribor.si, zavihek  DOGODKI), blagajniško poročilo in poročilo nadzornega odbora.

4.      Razprava o poročilih.

5.      Razrešnica dosedanjim funkcionarjem društva in volitve novih (glej sklepe sestanka UO FDM na spletni strani www.fd-maribor.si)

6.      Sprememba statuta

7.      Plan dela v drugi polovici leta 2021

8.      Razno.                            

                                                                                       Predsednik FDM

                                                                                       Bojan Bračič, s. r.

K točki 6

Upravni odbor FD Maribor je na svojem sestanku sprejel sklep, da predlaga zboru članov statutarni sklep, s katerim se spremeni število članov Upravnega odbora na pet (5). 

V primeru slabega vremena bo zbor potekal v prostorih gostišča, zato upoštevajte takratne ukrepe in priporočila NIJZ – s seboj imejte dokazilo o izpolnjevanju PCT.

Vtisi iz lanskega zbora članov:

 

pripravili dve priložnostni izdaji:

 
                                                                               *   

Na letošnjem rednem zboru članov FZS, ki je bil 19. septembra 2020 v Ljubljani, so bili člani FD Maribor izvoljeni na naslednje funkcije:

predsednik FZS: Bojan Bračič

član Nadzornega odbora: Jože Nemec

član Častnega razsodišča: Boris Lavrenčič 

Pri ocenjevanju aktivnosti društev za leti 2018 in 2019 je FD Maribor s 2.415 točkami zasedlo 5. mesto.

                                                                                                 

 * 

Vsem članicam, članom in simpatizerjem društva ter vsem ostalim ljubiteljem znamk in filatelije želimo prijazne praznike ter zdravo, srečno in uspešno leto 2021.

 *

Aktivnosti v letu 2019.

Še pred poletjem smo pripravili maksimum karto skupaj s Pomurskim muzejem v Murski Soboti ob izidu znamke 100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

 

 

Potem smo pripravili dve osebni znamki  tri priložnostne ovitke (100 let Evangeličanske cerkve v Mariboru in 100 obletnica rojstva prvega rektorja univerze v Maribor dr Vladimirja Bračiča), še eden priložnostni ovitek pa bomo izdali na začetku jeseni.

 

 

Poleg tega smo ponovno uspešno sodelovali s filatelistično razstavo v okviru 26. Jezernikovih dni.

 

 

Nekaj priložnostnih ovitkov je še v zalogi.

 

Pomladne aktivnosti članov FD Maribor

 

Na Mednarodni filatelistični razstavi Slovenija 2019, ki je bila od 28. do 31. marca v Kamniku so sodelovali člani društva in dosegli naslednji uspeh:

 

Bruno KOLENIČ, Slovenija 1919-1920 Verigarji, pozlačena medalja


Rok LAMPE, Prve izdaje držav po razpadu A-O monarhije, velika srebrna medalja
 

Bojan BRAČIČ, Poštni žigi pošt MARBURG-MARIBOR 1818-1945, zlata medalja


Bojan BRAČIČ, Poštni žigi pošte PETTOVIO-PTUJ 1818-1945, zlata medalja
 

Staša PRAH, Kolo – razvoj in uporaba, pozlačena medalja
 

Staša PRAH, Kaj pomeni biti igralec, pozlačena medalja

 

Milko Linec je razstavljal svoj eksponat Čipke na 5. razstavi čipke in spranga v Ozlju.

Ob tem smo skupaj s HFD Karlovac pripravili priložnostni ovitek

 

(ovitek Milko Linec, PPŽ Milko Linec in Bojan Bračič).

 

 

    

    Redni zbor članov FD Maribor je bil 31. januarja 2019 v gostišču Tabor.
    Zapisnik zbora je v zavihku
ZAPISNIKI

 

    Nekaj utrinkov iz občnega zbora:

 

    Prvonagrajenec sprejema nagrado                                                   Posvet z blagajnikom                                                                                                                                   

 

   Foto:  D. Pavlović

 

 V letu 2019 smo že pripravili prvi priložnostni ovitek.

 

Razstava ob 100-letnici Verigarjev

FD Maribor je v decembru 2018 pripravilo razstavo ob 100-letnici Verigarjev, ki je bila odprta do 12.  januarja 2019. Razstavo sta oprla Simona Tripkovič iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor in Bojan Bračič, predsednik FD Maribor. Odprtje razstave je pritegnilo več obiskovalcev.

 

 Foto: Ivo Krašnja.

 

Društvo je ob odprtju razstave izdalo priložnostni ovitek.

 

          

 

 

 

      

Priložnostni poštni žigi in priložnostne izdaje, ki jih je FD Maribor pripravilo v letu 2018:

 

 

- Priložnostni ovitek ob 54. tekmi za zlato lisico

 

 

 

-  Maksimum karto ob znamki, ki je izšla ob 100. obletnici rojstva

 

   matematika Ivana Vidava.

 

 

 

 

-  Ob 100. obletnici bojev Maistrovih borcev za severno mejo

 

 

 

 

 

 

-  Priložnostni poštni žig  bo v uporabi tudi ob 30-letnici novih prostorov

   Univerzitetne knjižnice v Mariboru

 

 

-  Maksimum karto ob 100-letnici HE Fala

 

 

 

 

-  Maksimum karto ob revitalizaciji male tržnice

 

 

 

 

-  Priložnostni ovitek in žig ob 50. obletnici dviga Vodnega stolpa

 

 

 

-  Priložnostni žig ob 25. Jezernikovih dnevih. Osebno zanamko in ovitek

   je založila občina Lovrenc na Pohorju.

 

 

 

PLAČILO ČLANARINE

Redno članarino lahko plačate sami na poslovni račun društva. Potrebni podatki:

Koda namena: OTHR

IBAN SI56 0451 5000 0562 817

Referenca: SI00 00012017

Prejemnik: Filatelistično društvo Maribor, Partizanska 17, 2000 Maribor 

Ostali pa bomo to naredili s skupnim plačilom.   

Vsi, ki bodo prinesli dokazilo o plačani članarini, bodo vpisani na listo upravičencev do izposoje društvenih katalogov, plačilo članarine pa bo vpisano tudi v njihove članske knjižice (izkaznice).  

Za vse, ki želite naročiti znamke in drugo preko društva.

Po sklepu Nadzornega odbora je treba znamke, male pole, zvežčke in ovitke prvega dne plačati vnaprej.

Za eno serijo znamk     65 €,

en komplet malih pol   90 €,

en komplet zvežčkov   40 €,

en komplet OPD-jev    90 € .
 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

filatelistično društvo Maribor, Partizanska 17, 2000 Maribor