FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

O DRUŠTVU PRAVILA NOVICE    

                   POMLADANSKO MEDNARODNO SREČANJE BO V NEDELJO, 8. APRILA 2018, OD 8.00 DO 13.00 V GOSTIŠČU TABOR                        

 

 

 

ZAPISNIK

ZBORA ČLANOV FD MARIBOR

 

Datum:   sreda 24. januar 2018 prostori gostišča Taborka, Gorkega 48, Maribor

Začetek zbora članov ob 17.30 uri

Prisotnih: 32 članov društva

Dnevni red:   1.  Odprtje zbora in ugotovitev sklepčnosti.

                      2.  Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, člana in

                           zapisnikarja) ter  overiteljev zapisnika

                      3.  Poročila :  o delu društva v letu 2017 (poročilo je na spletni strani

                           društva www.fd-maribor.si, zavihek DOGODKI), blagajniško

                           poročilo in poročilo nadzornega odbora.         

4.     Razprava po poročilih.

5.     Plan dela za leto 2018

6.     Razno

Predsednik FD Maribor Bojan Bračič je ugotovil, da je prisotnih 32 od 50 članov društva in
tako ugotovil sklepčnost ter odprl redni zbor članov FD Maribor.

K točki 2: Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Jože Gorjan, člana pa Staša Bračič
in Igor Lesar, ki je hkrati tudi zapisnikar. Za overitelja zapisnika sta bila predlagana Milko Linec
in Anton Šumer.
Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti.   

K točki 3: O delu FD Maribor je izčrpno poročilo podal predsednik Bojan Bračič.

Poročilo je pridano kot priloga zapisnika. Je pa tudi na spletni strani društva.Poročilo o denarnem poslovanju FD Maribor v letu 2016 je podal predsednik Bojan Bračič, ker se je
blagajnik Zoran Žagar opravičil. Poročilo je dodano kot priloga zapisniku.
V imenu nadzornega odbora je ustno poročilo podal gospod Nemec. Povedal je , da je nadzorni odbor
pregledal blagajniško poslovanje FD Maribor in ni ugotovil nobenih nepravilnosti.

K točki 4. Predsednik društva je pozval člane k razpravi o poročilih. Razprave ni bilo, so pa prisotni člani
soglasno podprli poročilo predsednika FD Maribor in potrdili tudi ostali poročili.

K točki 5. Plan dela za leto 2017 je predstavil predsednik Bojan Bračič, plan je tudi objavljen na spletni
strani FD Maribor.

K točki 6. Društvo bo pripravilo dve mednarodni srečanji in sicer 11. 3. 2018 in   

21. 10. 2017 v prostorih gostišča Taborka.

Predsednik je povedal, da je blagajnik društva Zoran Žagar zaradi poslovnih obveznosti preveč zaseden in
prosil za razrešitev funkcije. Za novega blagajnika je predlagal Borisa Lavrenčiča upokojenega bančnika,
ki se je s funkcijo blagajnika strinjal, člani pa so ga soglasno podprli.
Letos bomo poskusili spet sodelovati na Jezernikovih dnevih v Lovrencu na Pohorju. V zvezi s pozivom
uprave FZS za dodelitev priznanj posameznikom, bomo proučili kriterije za dodelitev odličij
Lovrenca Koširja in predlagali za katero od priznanj kakega od naših aktivnejših članov,
kot je recimo gospod Jože Nemec.
S tem je bil zbor članov zaključen. Sledila je tradicionalna letna tombola, ki jo je vodil Bojan Bračič.
Po zaključeni tomboli pa se je nadaljevalo z družabnim srečanjem in pogostitvijo
z že tradicionalno pohorsko klobaso.

Zapisnikar: 
Igor Lesar                                                 

Predsednik delovnega predsedstva
Jože Gorjan

Overitelja zapisnika

Milko Linec
Anton Šumer

 

 

Anton Šumer

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Filatelistično društvo Maribor