FILATELISTIČNO
DRUŠTVO MARIBOR
 

O DRUŠTVU STATUT NOVICE RAZSTAVE KONTAKT

                                             ČLANI  DRUŠTVA SE SESTAJAMO VSAKO SREDO 0B 17. URI IN V NEDELJO OB 8.URI

 

Z

STATUT

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

MARIBOFILA 2012