FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

O DRUŠTVU

PRAVILA

NOVICE

   

POMLADANSKO MEDNARODNO SREČANJE BO 17. MARCA 2019 V GOSTIŠČU TABOR, GORKEGA 48, MARIBOR

Plan dela Filatelističnega društva Maribor za leto 2019

Ker je dogodek, ob katerem smo člani FD Maribor tradicionalno aktivni, pred vrati, so nekatere aktivnosti ob tem že opravljene. Značkarji so postavili svojo standardno razstavo značk ob tekmah za 55. zlato lisico, filatelisti pa smo ob tem pripravili priložnostni ovitek in priložnostni poštni žig. 

Za izdajo priložnostnih ovitkov imamo trenutno naslednje ideje:

·         Evangeličanska (luteranska) verska skupnost je začela leta 1868 v Mariboru graditi cerkev, ki je bila končana leto pozneje, to je 1869 (1. avgust) – pred 150 leti. Za povezavo z evangeličansko versko skupnostjo že skrbi Jože Nemec. Možnost za osebno znamko.

·         Glasbena matica v Mariboru je imela svoj ustanovni občni zbor 5. septembra 1919. Ustanovil jo je Oskar Dev (slovenski pravnik, skladatelj in zborovodja, * 2. december 1868, Planina na Notranjskem, † 3. avgust 1932, Maribor), ki je bil vrsto let predsednik in zborovodja. Med njenimi začetniki je bil tudi takratni župan drAlojzij Juvan. Najti je treba povezavo s sedanjo institucijo in ugotoviti možnost sodelovanja ob 100-letnici.  

Kot običajno načrtujemo v letu 2019 dve mednarodni srečanji. Pomladansko bo v nedeljo 3. marca, to je tri tedne pred Collecto, ki bo letos 22. in 23. marca. Jesensko srečanje bo v nedeljo 20. oktobra 2018. Pomladansko srečanje je že objavljeno na spletni strani FZS.

Če želimo sodelovati na prireditvah v okviru Jezernikovih dni s postavitvijo ne-tekmovalne filatelistične razstave v obsegu do 30 starih 12-listnih vitrin, moramo zagotoviti ustrezne eksponate, ki jih bomo lahko razstavili.

Mednarodna filatelistična razstava kot zaključek proslavljanja 100-letnice Verigarjv bo od 28. do 31. marca 2019 v Kamniku. Razstava bo v okviru Delovnega dogovora Alpe-Jadran filatelija. Na razstavi bomo iz FD Maribor sodelovali kot razstavljavci: Bojan Bračič, Bruno Kolenič, Rok Lampe in Staša Prah. 

5. septembra bo v Kranju tradicionalna mednarodna razstava DevetoOkno 2019. Razpis je objavljen na spletni strani FZS; rok za prijave je 30. maj 2019.

Oktobra 2019 bo v Plovdivu v Bolgariji evropska filatelistična razstava. Nacionalni komisar za to razstavo je Bojan Bračič, vendar od organizatorja še nismo dobili nobenih obvestil in navodil. Svetovna filatelistična razstava bo od 11. do 17. junija 2019 v Wuhanu (Kitajska), kjer pa člani FDM ne bomo sodelovali, ker nimamo ustreznih eksponatov.  

Med ne-tekmovalnimi razstavami bom B. Bračič letos sodeloval na Collecti 2019 z naslednjimi eksponati: Od Ikara do vesoljske postaje (2 vitrini), matematiki, fiziki, kemiki in biologi (3 vitrine), Verigarji za začetnike (2 vitrini).

Letos bomo praznovali 150-letnico dopisnic (1. 10. 2019) in ob tem razmišljamo o postavitvi manjše razstave. Lahko pa najdemo še kakšne priložnosti, ob katerih bi pokazali ustvarjalnost naših članov. 

FD Maribor bo v letu 2019 s soorganizatorji pripravila nekaj predstavitev poštnih znamk. Prvo načrtujemo v maju ob izidu znamke ob 100. obletnici priključitve Prekmurja matični domovini. Ker prekmurski filatelisti v zadnjih letih niso aktivni, bomo predstavitev speljali v FDM.

27. septembra bo izšla znamka ob 100. obletnici ustanovitve mariborskega gledališča. Dogovori o predstavitvi te znamke že tečejo.

Skrbeli bomo za sprotno nabavo filatelističnih katalogov po dogovorjenem sistemu; najbolj iskane (MICHEL EUROPA 3, Slovenika) vsako leto, ostale s triletnim razmikom oziroma po izidu. Dogodke, ki jih bo pripravilo in pri katerih bo sodelovalo FD Maribor bomo poskusili primerno »propagirati« v javnih občilih.

Predsednik FDM
Bojan Bračič

     

Filatelistično društvo Maribor