FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 

O DRUŠTVU PRAVILA NOVICE    

       ZBOR ČLANOV FDM BO 25. JANUARJA 20223, OB 17.00 V  TABORKI

 

 

Utrinki  iz  zbora članov 2021

Foto: M. Linec

 

 

V letu 2020 smo:

Pripravili dve priložnostni izdaji:

 

*x***

Na rednem zboru članov FZS, ki je bil 19. septembra 2020 v Ljubljani, so bili člani FD Maribor izvoljeni na naslednje funkcije:

predsednik FZS: Bojan Bračič

član Nadzornega odbora: Jože Nemec

član Častnega razsodišča: Boris Lavrenčič 

Pri ocenjevanju aktivnosti društev za leti 2018 in 2019 je FD Maribor s 2.415 točkami zasedlo 5. mesto.

                                                              

 

              ****

Aktivnosti v letu 2019.

Še pred poletjem smo pripravili maksimum karto skupaj s Pomurskim muzejem v Murski Soboti ob izidu znamke 100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

 

 

Pripravili smo dve osebni znamki  tri priložnostne ovitke (100 let Evangeličanske cerkve v Mariboru in 100 obletnica rojstva prvega rektorja univerze v Maribor dr Vladimirja Bračiča), še eden priložnostni ovitek pa smo izdali na začetku jeseni.

,,                                  

 

 

 

Poleg tega smo ponovno uspešno sodelovali s filatelistično razstavo v okviru 26. Jezernikovih dni.

 

Pomladne aktivnosti članov FD Maribor

 

Na Mednarodni filatelistični razstavi Slovenija 2019, ki je bila od 28. do 31. marca v Kamniku so sodelovali člani društva in dosegli naslednji uspeh:

 

Bruno KOLENIČ, Slovenija 1919-1920 Verigarji, pozlačena medalja


Rok LAMPE, Prve izdaje držav po razpadu A-O monarhije, velika srebrna medalja
 

Bojan BRAČIČ, Poštni žigi pošt MARBURG-MARIBOR 1818-1945, zlata medalja


Bojan BRAČIČ, Poštni žigi pošte PETTOVIO-PTUJ 1818-1945, zlata medalja
 

Staša PRAH, Kolo – razvoj in uporaba, pozlačena medalja
 

Staša PRAH, Kaj pomeni biti igralec, pozlačena medalja

 

Milko Linec je razstavljal svoj eksponat Čipke na 5. razstavi čipke in spranga v Ozlju.

Ob tem smo skupaj s HFD Karlovac pripravili priložnostni ovitek

 

(ovitek Milko Linec, PPŽ Milko Linec in Bojan Bračič).

 

 

    

    Redni zbor članov FD Maribor je bil 31. januarja 2019 v gostišču Tabor.
    Zapisnik zbora je v zavihku
ZAPISNIKI

 

    Nekaj utrinkov iz občnega zbora:

 

    Prvonagrajenec sprejema nagrado                                                   Posvet z blagajnikom                                                                                                                                   

           

   Foto:  D. Pavlović

 

 V letu 2019 smo že pripravili prvi priložnostni ovitek.

 

 

Razstava ob 100-letnici Verigarjev

FD Maribor je v decembru 2018 pripravilo razstavo ob 100-letnici Verigarjev, ki je bila odprta do 12.  januarja 2019. Razstavo sta oprla Simona Tripkovič iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor in Bojan Bračič, predsednik FD Maribor. Odprtje razstave je pritegnilo več obiskovalcev.

 

 Foto: Ivo Krašnja.

 

Društvo je ob odprtju razstave izdalo priložnostni ovitek.

 

          

 

 

Priložnostni poštni žigi in priložnostne izdaje, ki jih je FD Maribor pripravilo v letu 2018:

- Priložnostni ovitek ob 54. tekmi za zlato lisico

 

 

-  Maksimum karto ob znamki, ki je izšla ob 100. obletnici rojstva

 

   matematika Ivana Vidava.

 

 

 

-  Ob 100. obletnici bojev Maistrovih borcev za severno mejo

 

-  Priložnostni poštni žig  bo v uporabi tudi ob 30-letnici novih prostorov

   Univerzitetne knjižnice v Mariboru

 

 

 

-  Maksimum karto ob 100-letnici HE Fala

 

 

- Maksimum karta ob revitalizaciji tržnice

 

 

 

 

 

-  Priložnostni ovitek in žig ob 50. obletnici dviga Vodnega stolpa

 

 

 

-  Priložnostni žig ob 25. Jezernikovih dnevih. Osebno zanamko in ovitek

   je založila občina Lovrenc na Pohorju.

 

 

 


 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Filatelistično društvo Maribor